THAY ĐỔI TRANG PHỤC NHÂN VIÊN BẢO VỆ CN/PGD

Công ty Kỹ An thay đổi trang phục nhân viên bảo vệ CN/PGD năm 2019

Dịch vụ thu thập và Cung cấp thông tin

Công ty Kỹ An - Dịch vụ TTTT và cung cấp thông tin

Thông báo từ BĐH Công ty Kỹ An về phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh....

Chỉ thị của TGĐ - Chỉ thị số 4

Chỉ thị số 4 của TGĐ Kỹ AN về công tác phòng chống cướp tại CN/PGD TCB.

Chỉ thị của TGĐ - Chỉ thị số 3

Chỉ thị yêu cầu CBNV Nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tại các mục tiêu

Chỉ thị của TGĐ Công ty Kỹ An

Tăng cường phòng chống trộm cắp phương tiện tại Techcombank trong thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid 19

Chỉ thị của Tổng Giám Đốc Công ty Kỹ An

Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thư chúc mừng năm mới - Tổng Giám Đốc

Thư chúc mừng năm mới - Tổng Giám Đốc