Chỉ thị của TGĐ Công ty Kỹ An

 

  Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các CN/PGD của ngân hàng Techcombank, đặc biệt liên quan đến việc tăng cường kiểm soát bãi xe, phòng chống trộm cắp phương tiện tại bãi xe của ngân hàng Techcombank. Tổng giám đốc Kỹ An yêu cầu toàn thể CBNV thuộc Bộ phận nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cơ sở tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tại các mục tiêu như sau:

Tin tức - sự kiện