Chỉ thị của TGĐ - Chỉ thị số 3

  Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các CN/PGD của ngân hàng Techcombank, đặc biệt liên quan đến việc phòng chống cướp ngân hàng. Tổng Giám Đốc công ty Kỹ An ra chỉ thị yêu cầu toàn thể CBNV thuộc Bộ phận nghiệp vụ BVMT tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ:

Tin tức - sự kiện