Công ty Kỹ An tuyển dụng tháng 9/2018

Công ty Kỹ An tuyển dụng tháng 9/2018

Công ty Kỹ An thường xuyên tổ chức, huấn luyện và đào tạo bảo vệ !

Kỹ An tổ chức đào tạo và trang bị cả lý thuyết và thực hành cho nhân viên bảo vệ

Công ty Kỹ An tuyển dụng

Công ty Kỹ An tuyển dụng bảo vệ năm 2018

Công ty Kỹ An bảo vệ thành công sự kiện lớn DJ TIESTO

Tiếp nối các sự kiện lớn. Công ty Kỹ An bảo vệ thành công sự kiện DJ Tiesto

Công ty Kỹ An bảo vệ sự kiện Lễ Hội Văn Hóa Halloween Party 2017

Bảo vệ các chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa

Mừng sinh nhật Kỹ An

5 Năm một chặng đường

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Các tiêu chí đối với nhân viên bảo vệ

Các tiêu chí đối với nhân viên bảo vệ