Chỉ thị của TGĐ - Chỉ thị số 4

  Đứng trước nguy cơ dịch bệnh Covid 19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các CN/PGD của ngân hàng Techcombank, đặc biệt liên quan đến việc phòng chống cướp ngân hàng. Tổng Giám Đốc công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Kỹ An ra chỉ thị số 4 yêu cầu toàn thể Cán bộ nhân viên thuộc Bộ phận nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cơ sở tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tại các mục tiêu CN/PGD:

Tin tức - sự kiện