LỚP BẢO VỆ THỨ TƯ

CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT  TRẬT TỰ,

CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÀ CÔNG AN CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

  • Tại các mục tiêu, Nhân viên bảo vệ là những người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với các chủ hàng, hàng hóa, đối diện với sự đe dọa, hiểm nguy từ những đối tượng xã hội. Nhưng đội ngũ nhân viên bảo vệ Kỹ An dưới sự quản lý nghiêm khắc, khoa học, sự cảm thông chia sẻ của các Đội trưởng, của Ban Điều hành đã luôn giữ vững phẩm chất, kiên cường, vượt qua thử thách, không hề nao núng trước sự tấn công, cám dỗ của các đối tượng, họ sẵn sàng đối đầu với những hành vi tiêu cực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ .

  • Kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên xây dựng thương hiệu “ An toàn, chuyên nghiệp”, Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Kỹ An đã đảm bảo An toàn tuyệt đối các mục tiêu và tạo sự yên tâm đối với khách hàng. Bí kíp để đạt được thành quả đó chính là việc triển khai các biện pháp bảo vệ toàn diện với nhiều lớp “hàng rào” nghiệp vụ: Bảo vệ bằng con người, bằng phương tiện kỹ thuật, bằng biện pháp hành chính. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ đó, bảo vệ Kỹ An đã biết tận dụng biện pháp phối hợp với quần chúng, với chính quyền địa phương và đặc biệt là dành được sự hỗ trợ của Công an các Phường, xã, của Cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tạo nên thế liên hoàn “ an ninh nhân dân”.

  •  Sự hỗ trợ hiệu quả từ các đơn vị cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và Công an các phường, xã ở nhiều địa phương có ý nghĩa lớn và khẳng định mục tiêu hoạt động của Kỹ An: không chỉ mang lại sự an toàn cho khách hàng của Kỹ An mà còn mang lại sự bình yên cho xã hội theo đúng phương châm: An toàn của Bạn là Sứ mệnh của Chúng tôi!