LỚP BẢO VỆ THỨ BA

ĐỘI ĐẶC NHIỆM 

   Là lượng đặc nhiệm của Kỹ An thành phần là các vận động viên có thành tích cao trong nước và quốc tế ở các bộ môn như: Tán thủ, Judo, Boxing …. được đào tạo và huấn luyện đặc biệt tại trung tâm huấn luyện cảnh sát cơ động bởi Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và Bộ phận An ninh. Nhiệm vụ của đội Đặc nhiệm là kiểm tra, kiểm soát các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu, khu dự án… tổ chức các tình huống rà soát lỗ hổng an ninh nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và khắc phục những lỗ hổng an ninh còn tồn tại, hoặc phát sinh trong suốt quá trình phát triển của dự án, phối hợp xử lý, phản ứng nhanh với các tình huống mất an ninh trật tự tại khu dự án.