Đại hội Công đoàn năm 2019

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2019

Theo Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa X, ngày 22/08/2019, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Kỹ An đã long trọng tổ chức Hội nghị công đoàn để tổng kết đánh giá hoạt động của tổ công đoàn, đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo và bầu Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2019 - 2024.

   Hội nghị nêu lên tình hình lao động và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong đó có nêu rõ dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ của  đối tác, sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan chức năng liên quan, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho Công ty tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua.

 

( Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

       Hội nghị cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của công đoàn và tổng kết đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.

  1. Thực hiện chức năng đại diện và chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, người lao động.
  2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên lao động.
  3. Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, nhân viên
  4. Công tác xây dụng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng
  5. Công tác UBKT- Tài chính công đoàn.

 

( Tổng giám đốc phát biểu về những đóng góp của BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014- 2019 )

       Phần thứ hai của Hội nghị đề ra rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2 – Giai đoạn 2019 – 2024:

       Nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty Kỹ An xác định một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

  • Chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, uy tín trước đoàn viên
  • Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Xác định đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên là bước đột phá, nhiệm vụ này được xem là cốt lõi nhằm tạo ra sức hút đối với người lao động, người lao động được chăm lo lợi ích chính là “chất kết dính” để họ tự nguyện tham gia và gắn bó với công ty và tổ chức công đoàn.

( Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 -2024 )

       Lễ bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mới diễn ra trong không khí nghiêm túc và đã lựa chọn 8 ủy viên, họ là những cán bộ nguồn của công ty, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty trong những năm vừa qua và đều đạt trên 50% tỷ lệ tín nhiệm của đại hội.

       Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 là chị Lê Bích Hà – Chuyên viên kế toán. Chị Hà đã có thâm niên 7 năm công tác tại công ty, được đánh giá là người nhiệt tình, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo thành viên, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

(Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mới tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024)

         Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới 2019 -2024 sau khi đã tiếp thu ý kiến của đại hội, cam kết sẽ quan tâm, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở và tổ chức thực hiện theo quy chế đó để hoạt động của Công đoàn cơ sở đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở

Ms. Ngân - Trung tâm Kinh doanh

Tin tức - sự kiện